Sportvelden

Dé partner voor sportclubs die het beste uit hun sportveld willen halen

Of het nu gaat om aanleg, renovatie, maaien, belijnen of winteronderhoud, wij bieden onze expertise aan op elk gebied. We weten dat elk sportveld uniek is en we doen er alles aan om aan de specifieke behoeften van de club te voldoen.

Lovanhop staat klaar om ervoor te zorgen dat het sportveld van de club altijd in topconditie is naar de wens van eigenaars, clubs en spelers. Met ons permanent onderhoudsproces garanderen we het hele jaar door een goed bespeelbare grasmat want de lat ligt een stuk hoger dan enkel een groen speelveld in augustus, september en oktober. We streven ernaar om de club een topveld te bieden dat hun leden inspireert en uitdaagt.

Maaien

We beseffen we dat maaien van sportvelden meer inhoudt dan het simpelweg op de juiste lengte houden van het gras. Onze ervaren medewerkers zijn getraind om de gezondheid van het gras en de kwaliteit van het veld te evalueren terwijl ze maaien. Ze zorgen voor een correcte maaifrequentie en -richting om te voorkomen dat het gras beschadigd raakt en de groei van het gras te bevorderen. Bovendien houden we rekening met de weersomstandigheden en passen we onze maai-technieken daarop aan om de best mogelijke resultaten te behalen. Zo kunnen sportclubs erop vertrouwen dat hun veld er altijd op zijn best uitziet, dankzij Lovanhop.

robot maaien

Bij Lovanhop kiezen we voor de nieuwste generatie robotmaaiers om uw gras perfect te maaien. Onze robotmaaier maait efficiënt en precies, en zorgt voor een gelijkmatige maaihoogte. Bovendien werkt de robot op een accu, wat betekent dat het niet alleen beter is voor het milieu, maar ook dat er geen storende geluiden zijn tijdens het maaien. En dankzij ons ervaren team van technici wordt uw robotmaaier perfect geïnstalleerd en onderhouden, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over uw gazon. Laat ons uw grasveld zorgeloos onderhouden met onze robotmaaiers.

frontmaaier

Lovanhop maakt gebruik van de hoogwaardige Rubi frontmaaiers, die uitblinken door hun unieke afzuigsysteem. Deze maaiers zorgen voor een perfecte snit, zelfs bij minder droge omstandigheden. Het moment van maaien wordt zorgvuldig gekozen op basis van de groei en het weer, zodat er maximaal de helft van de graslengte wordt afgesneden. En als het nodig is, staat Lovanhop klaar met zijn cilindermaaier om de grasmat nog verder te perfectioneren.

Renovatie

Lovanhop staat garant voor de kwaliteit en veiligheid van uw velden, waardoor de speelervaring voor sporters wordt verbeterd en het risico op blessures wordt verminderd. Renovatie kan verschillende technieken omvatten, zoals bezanden, vertidraineren, diepbeluchtingsschudfrees en recycling dresser, die elk hun eigen voordelen hebben om de bodemstructuur te verbeteren, verdichting te verminderen en de groei van het gras te bevorderen. Renovatie kan ook nodig zijn om de velden te laten voldoen aan bepaalde normen en voorschriften, zoals de afwatering en de vlakheid van het oppervlak.

doorzaaien

Met de Vredo Sport serie bent u verzekerd van het beste doorzaairesultaat voor uw sportveld. Het unieke Vredo Dubbele Schijven Systeem zorgt voor een nauwkeurige en diepe inzaaiing van het zaad, met direct contact met de vruchtbare bodem. Door de afstand van 3,5 cm tussen de schijven wordt het zaad gelijkmatig verdeeld. Na het doorzaaien zorgt de compacte aandrukrol dat het graszaad goed wordt aangedrukt in de aarde. Dit zorgt voor een betere kieming. De losse doelgebieden en de middenstip worden hierdoor geëgaliseerd.

bezanden of strooien teelaarde

Bezanden of strooien met teelaarde kan de bodemstructuur verbeteren en het egaliseren van het veld bevorderen. Dit proces kan ook de grondvermenging stimuleren, vooral bij zwaardere bodemstructuren, en vereist meerdere behandelingen om een lichtere toplaag te creëren. Deze toplaag zorgt voor een goede doorlaatbaarheid van water en lucht terwijl voedingsstoffen behouden blijven. Het bevordert ook de snelle droging na (hevige) regenval.

Lovanhop adviseert om te bezanden in de groeiperiode van april-mei of in de winter periode van oktober-november (zie winteronderhoud). Bij voorkeur wordt het bezanden gecombineerd met een mechanisch onderhoud, zoals vertidraineren of recycling dressen. Indien er enkel gevertidraineerd word, is het aangewezen in sommige gevallen om ook teeltaarde open te spreiden zodat er een verkruimelende laag aanwezig is, om enerzijds de kleine oneffenheden uit te werken en anderzijds om het graszaad in goeie condities te kunnen zaaien.

vertidraineren

Vertidrain is een veel gelauwerde bewerking die ook bekend staat als “prikken”. Het is een dieptebewerking (20-40cm) waarbij pinnen de bodem doorprikken en ook lichtjes loswrikken.

Vertidraineren is aangewezen bij:

 • een bodem die te compact geworden is: de mechanische bewegingen zorgen ervoor dat water overal weer tussen kan.
 • een toplaag die herleid is tot een zware substantie met een slechte korrelstructuur. Zand is hierbij de hulpstof.
 • gras dat er fut- en kleurloos uitziet. Vertidraineren geeft het gras meer zuurstof.
 • gras dat te weinig verankering heeft in de bodem. De Vertidrain stimuleert de beworteling in kwaliteit en kwantiteit.

Om Vertidrain het hele jaar te kunnen toepassen koos Lovanhop onlangs voor een Vertidrain Mustang om te kunnen prikken in periodes waar zwaarder materieel geen optie is. De Verti-Drain mustang is een compacte prik-beluchter die Lovanhop inzet op nattere terreinen. Door te prikken verbeteren de pennen de waterafvoer. De wrikbeweging stimuleert daarbij ook de groei. De achterlopende rol zorgt voor een vlakke grasmat.

schudfrees

De diepbeluchtingsschudfrees brengt, door onevenredig aan een centrale as opgestelde messen die door de grond draaien, een schuddende beweging in de grond. De grond wordt door deze bewerking gescheurd, gewrikt en opengebroken. De bewerking met een standaardmachine is tot een diepte van 0,30 m. Er bestaan machines met een grotere bewerkingsdiepte, maar deze zijn normaliter niet nodig of juist vanwege de aanwezige drainage ongewenst.

Het mag wederom duidelijk zijn dat inzet van deze machines onder droge omstandigheden dient te gebeuren. Inzet in het groeiseizoen heeft de voorkeur i.v.m. de zoden verbeterende werking.

Een bewerking met de schudfrees heeft ten doel verdichtingen in het profiel en in de toplaag te verminderen. Tevens worden hiermee voorwaarden geschapen voor structuurverbetering. In combinatie met groot onderhoud en bezanden kan met deze werkwijze een versnelde afvoer van neerslag worden verkregen door middel van de gemaakte zandsleufjes. Indien geen of nauwelijks verdichtingen in het profiel of de toplaag aanwezig zijn.

recycling dresser

Tijdens het zomeronderhoud zijn twee factoren essentieel. Het verluchten van de (te) compacte grond en het aanvoeren van nieuwe aarde voor het egaliseren. Het mooie aan de recyling dresser is dat het beide combineert. Het haalt eigen, niet-vreemde grond van onder de grasmat met behulp van speciale frees standen en verdeelt die gelijkmatig op de bestaande grasmat. Naast het voordeel dat deze aarde dezelfde samenstelling heeft, bevat ze ook geen onkruidzaden en/of ziektekiemen. Daar waar het opportuun is, kan de aarde verzameld worden om bv in doelzones grotere putten aan te vullen.

bemesten

Bemesten is de belangrijkste maatregel die moet genomen worden om een dichte grasmat te verkrijgen. Belangrijke kwaliteitsnormen zijn een dichte grasmat en een groene kleur.

Grassen verdragen geen hoge concentratie aan stikstof in de bodem. Graswortels zijn gevoelig en verbranden gemakkelijk. Als er veel stikstof ter beschikking is, zal er een massale grasopbrengst zijn met veel maaibeurten. De grassen worden week, verdragen minder betreding en worden gevoelig voor ziekten. Daarom moet de stikstof langzaam maar zeker ter beschikking komen.

We opteren om enkel minerale meststoffen te gebruiken met als voorkeur de langwerkende. Deze meststof is een minerale gecontroleerd vrijkomende meststof. De stikstof is voor een groot deel gecoat met een organische, afbreekbare mantel. Door deze techniek komt de stikstof gedoseerd beschikbaar voor de plant. Dit voorkomt dat voedingsstoffen uitspoelen en het zoutgehalte van de grond rond de wortels te hoog wordt.

Als de meststof niet gelijkmatig wordt verstrooid dan is het resultaat van de bemesting niet te voorspellen. Alleen een gelijkmatige verdeling van alle voedingsstoffen korrel voor korrel, verzekert een gelijkmatige gezonde groei.

Kenmerken en voordelen:

 • Langwerkende meststof is ontwikkeld met het oog op de eisen van alle soorten grasvelden als sportvelden, golfbanen, openbare speelvelden en parken.
 • De bron voor kalium is het kaliumnitraat .Dit garandeert een optimale opname van stoffen vanwege de synergie tussen kalium en het nitraat.
 • Het fosfaat is een niet-gecoate MAP dat zeer goed oplosbaar is en daarom direct voor de plant beschikbaar komt.
 • Startwerking door niet omhulde voedingselementen zorgt voor directe beschikbaarheid voor het gras.
 • Stikstof in gecoate deel zorgt voor een regelmatig en continu aanbod van stikstof. Hierdoor worden groeipieken voorkomen na toediening van de meststof.
 • Doordat de stikstof deels is omhuld wordt uitspoeling voorkomen.
 • De uniforme korrelgrootte zorgt voor een uitstekend strooibeeld.
 • Voedingselementen komen enkel vrij onder invloed van temperatuur. Andere factoren als pH, grondtype, organische stof en biologische activiteit hebben geen invloed op het afgiftepatroon.
 • Jaarrond sterke en groene grasmat met hoge weerstand tegen betreding en ziekten.
 • De dosering wordt bepaald door diverse factoren. Klimaat, gebruiksdoel en -intensiteit, gras- samenstelling en type grond beïnvloeden de dosering.

(Her)aanleg

Een goede aanleg of heraanleg van een gras sportveld is van groot belang voor de kwaliteit en veiligheid van het veld. Een vlak terrein met de juiste helling zorgt voor een goede afvoer van water, wat de speelbaarheid van het veld bevordert en de kans op blessures verkleint. Door gebruik te maken van de juiste machines, zoals de overtopfrees en schudfrees, kan een goede basis voor het grasveld worden gecreëerd. Het zaaien van het juiste graszaad zorgt voor een gezonde grasmat die bestand is tegen intensief gebruik. Kortom, een goede aanleg of heraanleg van een gras sportveld draagt bij aan de duurzaamheid en speelbaarheid van het veld.

overtopfrees en zaaien

De overtopfrees gebruiken we enkel bij heraanleg van een terrein. Deze machine heeft tot doel de grond te frezen en de overgebleven graszode en eventuele kleine stenen onder te werken. Door de speciale werking van de frees, die tegengesteld draait aan de rijrichting van de wielen, wordt de gefreesde aarde tegen een zeef geworpen waardoor stenen en grote plantenresten gescheiden worden van de fijn verkruimelde grond die zo een afdeklaag vormt over deze grove delen. Men creëert zo een zaaibed vrij van graszoden en ander storend materiaal. Hier gaan we een 300 kg graszaad zaaien per terrein.

kilverbord met laserbesturing

Met behulp van een kilverbord, dat ook wel een niveleerplaat wordt genoemd, zorgen we bij de (her)aanleg van een voetbalterrein voor een vlakke ondergrond met een bepaalde helling. Deze helling is belangrijk om de natuurlijke afvoer van water te bevorderen. Om dit te bereiken, plaatsen we het terrein onder dubbele helling of zelfs een half veld onder dubbele helling. Tijdens het gebruik van het kilverbord worden laserontvangers gemonteerd die de laserstraal ontvangen en de machine sturen om de juiste hoogte en helling te bereiken.

niveleren van paardenpistes

Ook voor paardenpistes wordt het kilverbord met laser gebruikt. Deze pistes, vooral de eb en vloed pistes, moeten perfect egaal liggen. Deze machine is hiervoor ideaal, zowel voor buiten- als binnenpistes.

Hybride grasmat

Hybride gras bestaat uit een mat met kunstgrasvezels die op zijn beurt wordt ingezaaid met gras. Deze mat bestaat dan uit 7% kunstgras en 93% natuurgras. Dit heeft enkele grote voordelen, zowel voor de spelers als voor het onderhoud. De spelers denken dat ze op een gewoon natuurgrasveld voetballen, die zo effen ligt als een biljarttafel.

De enige vereiste is dat er voldoende water voorzien kan worden in droge periodes, omdat de opbouw zeer zanderig is.

hybridegras

Voordelen van een hybridemat in vergelijking met een kunstgrasveld:

 1. Veel kleinere investering dan kunstgras
 2. Veel meer speeluren dan op gewoon natuurgrasveld
 3. Geen brand/schaafwonden
 4. Geen rubberballetjes of kurkvezels in de schoenen
 5. Het gevoel van een natuurgrasveld
 6. Terrein heeft zo goed als hetzelfde onderhoud nodig als een natuurgrasveld
 7. Terrein hoeft niet geborsteld en gestofzuigd worden
 8. Kan extreme weersomstandigheden beter aan dan kunstgras
 9. Levensduur van 20 jaar ten opzichte van 10 jaar

Winteronderhoud

Voetbal is een echte wintersport! Tijdens het grootste gedeelte van de competitie groeit het gras niet of nauwelijks. Daarom is het belangrijk al tegen het einde van het grasgroeiseizoen te anticiperen om problemen tijdens de herfst en winter voor te zijn. Het onderhoud van sportvelden in de aanloop naar de moeilijke periode is vooral gericht op stabiliteit, vlakheid en waterdoorlaatbaarheid.

Groeiproblemen zijn vaak te wijten aan een verstoorde zuurstof- en waterhuishouding. Het belang van beide factoren mag je niet onderschatten. Een grasplant groeit optimaal in een grond die voor de helft uit vaste delen bestaat (klei, leem, zand en organische stof) en voor de helft uit poriën. Dit poriën volume is dan weer voor de helft gevuld met water en voor de helft gevuld met lucht. Lucht is belangrijk voor het transport van zuurstof en koolstofdioxide. Gras produceert namelijk bovengronds zuurstof, maar vraagt ondergronds om dit gas. Door de toplaag luchtig en voldoende schraal te houden, stelt u de aanvoer van zuurstof veilig.

Op een natuurgrasveld sluiten we een compromis ten aanzien van de bodem. Enerzijds zijn goede groeiomstandigheden voor grasgroei gewenst, anderzijds vraagt een intensief gebruik om snelle regenwaterafvoer. Meestal is wateroverlast een gevolg van een toplaag verdichting of verdichting in de laag onder de zode.

slepen & rollen

Slepen en rollen is een elementaire, uiterst budgetvriendelijke techniek om kleine oneffenheden (bv. ingezakte voetstappen) weg te werken tijdens het seizoen. Het rollen gebeurt echter heel licht. Het vermijdt dat de bodem wordt samengedrukt maar het heeft toch een egaliserend effect.

verti-knife

Als de toplaag enigszins is verdicht, dan kan dit gemakkelijk door met een Verti-Knife de beluchting van de zode te verbeteren. Bovendien stimuleert de Verti-Knife de groei van het uitlopervormende veldbeemdgras, doordat de wortelstokken worden doorgesneden. Door de dubbele rollen aan deze machine krijg je een vlakke en stabiele structuur. Deze doen daarnaast ook dienst om het contact met de toplaag van de door vorst omhoog gekomen zoden, te herstellen.

verti-quake

De beluchtingsschudfrees brengt, door onevenredig aan een centrale as opgestelde messen die door de grond draaien, een schuddende beweging in de grond. De grond wordt door deze bewerking gescheurd, gewrikt en opengebroken. De bewerking met een standaardmachine is tot een diepte van 0,30 m. Er bestaan machines met een grotere bewerkingsdiepte, maar deze zijn normaliter niet nodig of juist vanwege de aanwezige drainage ongewenst.

Het mag wederom duidelijk zijn dat inzet van deze machines onder ideale omstandigheden dient te gebeuren. Inzet in het groeiseizoen heeft de voorkeur i.v.m. de zodenverbeterende werking.

Een bewerking met de schudfrees heeft ten doel verdichtingen in het profiel en in de toplaag te verminderen. Tevens worden hiermee voorwaarden geschapen voor structuurverbetering. In combinatie met groot onderhoud en bezanden kan met deze werkwijze een versnelde afvoer van neerslag worden verkregen door middel van de gemaakte zandsleufjes. Indien geen of nauwelijks verdichtingen in het profiel of de toplaag aanwezig zijn.

verti-drain

De Verti-Drain mustang is een compacte prik-beluchter die Lovanhop inzet op nattere terreinen. Door te prikken verbeteren de pennen de waterafvoer. De wrikbeweging stimuleert daarbij ook de groei. De achterlopende rol zorgt voor een vlakke grasmat.

Belijnen

Bij het belijnen van sportvelden maken we gebruik van robots die dit nauwkeurig en efficiënt kunnen uitvoeren. Bij de eerste keer meten we het hele veld op, inclusief de doelpalen en neutrale zone. Vervolgens bepalen we het speelveld en testen we de robot om het veld te belijnen. Nadat we het veld voor de eerste keer hebben belijnd, slaan we deze gegevens op in een tablet. Bij toekomstige bezoeken aan het veld kunnen we deze gegevens ophalen en het veld snel en gemakkelijk opnieuw belijnen. Dit proces wordt meestal gedaan aan het begin van het seizoen of na de winterstop, maar wekelijks belijnen is ook mogelijk.

U ziet het gras is niet zomaar gras. Grasonderhoud is vakwerk.
We geven U graag de nodige uitleg over onze technieken zodat uw veld in goede conditie blijft en heel wat schade voorkomen kan worden.