webdesign: ziep

WINTERONDERHOUD

Voetbal is een echte wintersport! Tijdens het grootste gedeelte van de competitie groeit het gras niet of nauwelijks. Daarom is het belangrijk al tegen het einde van het grasgroeiseizoen te anticiperen om problemen tijdens de herfst en winter voor te zijn. Het onderhoud van sportvelden in de aanloop naar de moeilijke periode is vooral gericht op stabiliteit, vlakheid en waterdoorlaatbaarheid.

Groeiproblemen zijn vaak te wijten aan een verstoorde zuurstof- en waterhuishouding. Het belang van beide factoren mag je niet onderschatten. Een grasplant groeit optimaal in een grond die voor de helft uit vaste delen bestaat (klei, leem, zand en organische stof) en voor de helft uit poriën. Dit poriënvolume is dan weer voor de helft gevuld met water en voor de helft gevuld met lucht. Lucht is belangrijk voor het transport van zuurstof en koolstofdioxide. Gras produceert namelijk bovengronds zuurstof, maar vraagt ondergronds om dit gas. Door de toplaag luchtig en voldoende schraal te houden, stelt u de aanvoer van zuurstof veilig.

Op een natuurgrasveld sluiten we een compromis ten aanzien van de bodem. Enerzijds zijn goede groeiomstandigheden voor grasgroei gewenst, anderzijds vraagt een intensief gebruik om snelle regenwaterafvoer. Meestal is wateroverlast een gevolg van een toplaagverdichting of verdichting in de laag onder de zode.

slepen & rollen

Slepen en rollen is een elementaire, uiterst budgetvriendelijke techniek om kleine oneffenheden (bv. ingezakte voetstappen) weg te werken tijdens het seizoen. Het rollen gebeurt echter heel licht. Het vermijdt dat de bodem wordt samengedrukt maar het heeft toch een egaliserend effect.

slepen en rollen slepen en rollen slepen en rollen

 

verti-knife

Als de toplaag enigszins is verdicht, dan kan dit gemakkelijk door met een Verti-Knife de beluchting van de zode te verbeteren. Bovendien stimuleert de Verti-Knife de groei van het uitlopervormende veldbeemdgras, doordat de wortelstokken worden doorgesneden. Door de dubbele rollen aan deze machine krijg je een vlakke en stabiele structuur. Deze doen daarnaast ook dienst om het contact met de toplaag van de door vorst omhoog gekomen zoden, te herstellen.

verti-knife verti-knife verti-knife

 

verti-drain (mustang)

De Verti-Drain mustang is een compacte prik-beluchter die Lovanhop inzet op nattere terreinen. Door te prikken verbeteren de pennen de waterafvoer. De wrikbeweging stimuleert daarbij ook de groei. De achterlopende rol zorgt voor een vlakke grasmat.

verti-drain verti-drain verti-drain

 

U ziet het gras is niet zomaar gras. Grasonderhoud is vakwerk. We geven U graag de nodige uitleg over onze technieken waarbij U heel wat schade kunt voorkomen.