webdesign: ziep

RENOVATIE

doorzaaien

De Vredo Sport serie is speciaal ontwikkeld voor het doorzaaien van sportvelden. De zaaimachine brengt het zaad met het bekende Vredo Dubbele Schijven Systeem op de juiste diepte in de grond en de afstand tussen de schijven bedraagt 3,5 cm. Het kostbare zaad heeft hiermee direct contact met de vruchtbare bodem. De compacte aandrukrol heeft een goede druk om de vaak losse doelgebieden en middenstip aan te drukken en te egaliseren.

doorzaaien doorzaaien doorzaaien

 

bezanden of strooien teelaarde

Het bezanden van sportvelden dient als verbetering van de bodemstructuur of om het egaliseren met een sleepraam te bevorderen. Ook kan het, in combinatie met regelmatig verluchten, de grondvermenging stimuleren bij zwaardere bodem-structuren. Dit proces neemt echter meerdere behandelingen in beslag en zorgt zo voor een lichtere toplaag.

Deze lichtere toplaag fungeert om water en lucht door te laten en toch de nodig voedingsstoffen zoveel mogelijk vast houd. Het zorgt tevens voor een snellere droging bij (hevige) regen. We adviseren om te bezanden in de groeiperiode van apri-mei of in de “winter” periode oktober-novermeber (zie winteronderhoud).

Indien mogelijk, wordt het bezanden gecombineerd met een mechanisch onderhoud, zoals vertidraineren of recycling dressen.

Indien er enkel gevertidraineerd word, is het aangewezen in sommige gevallen om ook teeltaarde open te spreiden zodat er een verkruimelende laag aanwezig is, om enerzijds de kleine oneffenheden uit te werken en anderzijds om het graszaad in goeie condities te kunnen zaaien .

bezanden  

 

vertidraineren

Vertidrain is een veel gelauwerde bewerking die ook bekend staat als “prikken”. Het is een dieptebewerking (20-40cm) waarbij pinnen de bodem doorprikken en ook lichtjes loswrikken.

Vertidraineren is aangewezen bij:

Om Vertidrain het hele jaar te kunnen toepassen koos Lovanhop onlangs voor een Vertidrain Mustang om te kunnen prikken in periodes waar zwaarder materieel geen optie is.

verti-drain verti-drain verti-drain

schudfrees

De diepbeluchtingsschudfrees brengt, door onevenredig aan een centrale as opgestelde messen die door de grond draaien, een schuddende beweging in de grond. De grond wordt door deze bewerking gescheurd, gewrikt en opengebroken. De bewerking met een standaardmachine is tot een diepte van 0,30 m. Er bestaan machines met een grotere bewerkingsdiepte, maar deze zijn normaliter niet nodig of juist vanwege de aanwezige drainage ongewenst.

Het mag wederom duidelijk zijn dat inzet van deze machines onder droge omstandigheden dient te gebeuren. Inzet in het groeiseizoen heeft de voorkeur i.v.m. de zodenverbeterende werking.

Een bewerking met  de schudfrees heeft ten doel verdichtingen in het profiel en in de toplaag te verminderen. Tevens worden hiermee voorwaarden geschapen voor structuurverbetering. In combinatie met groot onderhoud en bezanden kan met deze werkwijze een versnelde afvoer van neerslag worden verkregen door middel van de gemaakte zandsleufjes. Indien geen of nauwelijks verdichtingen in het profiel of de toplaag aanwezig zijn.

verti-drain    


recycling dresser

Tijdens het zomeronderhoud zijn twee factoren essentieel. Het verluchten van de (te) compacte grond en het aanvoeren van nieuwe aarde voor het egaliseren. Het mooie aan de recyling dresser is dat het beide combineert. Het haalt eigen, niet-vreemde grond van onder de gransmat met behulp van speciale freestanden en verdeelt die gelijkmatig op de bestaande grasmat. Naast het voordeel dat deze aarde dezelfde samenstelling heeft, bevat ze ook geen onkruidzaden en/of ziektekiemen. Daar waar het opportuun is, kan de aarde verzameld worden om bv in doelzones grotere putten aan te vullen.

recycling dresser recycling dresser recycling dresser

 

bemesten

Bemesten is de belangrijkste maatregel die moet genomen worden om een dichte grasmat te verkrijgen. Belangrijke kwaliteitsnormen zijn een dichte grasmat en een groene kleur.

Grassen verdragen geen hoge concentratie aan stikstof in de bodem. Graswortels zijn gevoelig en verbranden gemakkelijk. Als er veel stikstof ter beschikking is, zal er een massale grasopbrengst zijn met veel maaibeurten. De grassen worden week, verdragen minder betreding en worden gevoelig voor ziekten. Daarom moet de stikstof langzaam maar zeker ter beschikking komen. Dit is zowel in minerale meststoffen als in organische meststoffen verkrijgbaar.

Als de meststof niet gelijkmatig wordt verstrooid dan is het resultaat van de bemesting niet te voorspellen. Alleen een gelijkmatige verdeling van alle voedingsstoffen korrel voor korrel, verzekert een gelijkmatige gezonde groei.

bemesten bemesten


langwerkende meststoffen

Langwerkende meststof is een minerale gecontroleerd vrijkomende meststof. De stikstof is voor een groot deel gecoat met een organische, afbreekbare mantel Door deze techniek komt de stikstof gedoseerd beschikbaar voor de plant. Dit voorkomt dat voedingsstoffen uitspoelen en het zoutgehalte van de grond rond de wortels te hoog wordt.

Kenmerken en voordelen: