webdesign: ziep

(HER)AANLEG

overtopfrees en zaaien

De overtopfrees gebruiken we enkel bij heraanleg van een terrein . de overtopfrees heeft tot doel de grond te frezen en de overgebleven graszode en eventuele kleine stenen onder te werken. Door de speciale werking van de frees, die tegengesteld draait aan de rijrichting van de wielen, wordt de gefreesde aarde tegen een zeef geworpen waardoor stenen en grote plantenresten gescheiden worden van de fijn verkruimelde grond die zo een afdeklaag vormt over deze grove delen. Men creƫert zo een zaaibed vrij van graszoden en ander storend materiaal.Hier gaan we een 300kg graszaad zaaien per terrein

doorzaaien doorzaaien doorzaaien

 

kilverbord met laserbesturing

Bij de (her)aanleg van een voetbalterrein is het van groot belang om een vlak terrein te hebben die onder bepaalde helling ligt . De helling dient om de natuurlijke afloop van het water te bevorderen. Daarom gaan we een terrein onder dubbele heling plaatsen of zelfs een half veld onder dubbele helling.

Dit gaan we met een kilverbord, ook wel niveleerplaat genaamd, doen waarop laserontvangers gemonteerd zijn, deze ontvangen de laserstraal en gaan de machine gaan sturen zodat deze de juiste hoogte en helling gaat nemen .

 


niveleren van paardenpistes

Ook paardenpistes worden hiermee uitgevlakt. Vooral een eb en vloed piste moet perfect egaal liggen.